Projektovanje:

 

Sam proces projektovanja računarskih mreža odvija se u više etapa. Potrebno je detaljno prikupiti sve potrebne podatke. To podrazumeva pregled plana lokacije kao i trenutno stanje postojecih instalacija, određene građevinske karakteristike objekata, mogućnosti horizontalnih i vretikalnih trasa kablova, pa po potrebi i kreiranje razvodnih kabineta. Takođe je potrerno detaljno analizirati želje i mogućnosti samih korisnika kao i plan i raspored opreme.Nakon prikupljanja svih potrebnih podataka pristupa se izradi skice a i samog predloga projekta. Na osnovu skice i potreba korisnika vrši se precizan proračun potrebnih resursa i izrada detaljnog plana.

Postavljanje:

 1. Ukoliko  se procesu izrade projekta pristupilo temeljno i detaljno, samo postavljanje mreže će biti poprilično olakšano. Naš tim Vam nudi savremeno projektovanje i postavljanje računarskih mreža u saradnji sa vodećim svetskim kompanijama iz ove oblasti (TP-Link, UBNT, Mikrotik,…). Naša su garancija kvaliteta.

 2. U sklopu projektovanja i postavljanja računarskih mreža pružamo Vam i obuku vaših zaposlenih za održavanje mreža.

 

Održavanje:

 

 • Naš tim Vam pruža i garantuje uspešnost, ispravnost kao i konstantan rad Vaše računarske mreže

 

ARHITEKTURA MREŽE

Klijent/server

Ravnopravne mreže

 

Mi projektujemo i realizujemo sve tipove mreŽa: 

 

 • ethernet, 10 Mbit/s
 • fast ethernet, 100Mbit/s
 • gigabit ethernet, 1000Mbit/s
 • 10 Gbit ethernet
 • mreže po optičkim i bakarnim kablovima
 • računarske mreže za upotrebu u industriji
 • povezivanje udaljenih lokacija
 • povezivanje lokacija u različitim gradovima u jedinstvenu računarsku mrežu putem WAN i MAN konekcija
 • računarske mreže za upotrebu u industriji